Wat wij doen

We zetten ons in voor verschillende doelgroepen in Zeewolde. We richten ons op jongeren van 8 jaar tot circa 23 jaar. We zetten ons in vanaf 8 jaar om zo een goed beeld te krijgen van de jongere doelgroep in Zeewolde. Wat speelt er, wat zijn de hobby’s en interesses van deze doelgroep, en wat leeft er onder deze jongeren. Vanuit hier kunnen we aanbod- en vraaggericht te werk gaan. We helpen deze jongere doelgroep ook in de ontwikkeling naar volgende fases in hun leven. Denk aan bijvoorbeeld de stap naar een middelbare school, nieuwe vrienden maken of verrassende wisselingen in vriendenkringen of thuissituaties.
Vanuit deze situatie gaan wij preventief te werk, we geven jongeren de kans om nieuwe leeftijdsgenoten te ontmoeten voor in de toekomst. Dit kan door middel van ons jongerencentrum of activiteiten in de wijken.

Ook zijn wij te vinden in op basisscholen, wij vinden het belangrijk dat jongeren op vroege leeftijd kennis maken met het jongerenwerk. Zo kan je op de lange termijn een vertrouwensband opbouwen en ze vervolgens weten waar ze terecht kunnen voor hun vragen. Wij als jongerenwerkers kunnen een prominente rol spelen bij het voorkomen van problemen zoals schooluitval, werkloosheid, overlast of uitsluiting.

Vanaf circa 13 jaar behoren de jongeren tot de iets oudere doelgroep Deze doelgroep ondergaat een nieuwe fase in hun leven, ze zijn overgestapt van school, krijgen andere inzichten en komen in een andere leefwereld terecht. Ook wanneer er andere interesses ontstaan kunnen wij de jongeren meenemen in de zoektocht naar hun talenten. Deze talenten gebruiken om perspectief te bieden voor in de toekomst. We zijn er dus voor de jongeren waar het goed mee gaat, maar ook voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor deze doelgroep gaat vaak de extra aandacht nodig in de ontwikkeling naar volwassenheid, een steuntje in de rug nodig of een luisterend oor nodig hebben.