Jeugd- en jongerenwerk Zeewolde maakt onderdeel uit van Welzijn Zeewolde. Het zet zich in voor alle jongeren uit Zeewolde van 8 tot circa 23 jaar. Wij bieden een ontmoetingsplek in Zeewolde, hier kunnen jongeren bij elkaar komen en leeftijdsgenoten ontmoeten. Ook bieden wij laagdrempelige ondersteuning aan jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. De zoektocht naar de talenten van de jongeren en jongeren in hun kracht zetten is waar het jongerenwerk voor staat.

Jeugd- en jongerenwerk Zeewolde

Jeugd- en jongerenwerk Zeewolde is overal te vinden. We kennen de leefwereld van jongeren door en door en zijn waar zij zijn: op straat, op school, thuis, in het jongerencentrum , op sportclubs en online. Zo hebben we goed zicht op hun behoeften, obstakels en mogelijkheden. We leggen actief contact, stimuleren jongeren in hun ontwikkeling en moedigen hen aan om hun tijd op een positieve manier vorm te geven. We spreken de taal van de jongeren en van de straat, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. De basis is presentiebenadering, vraaggericht en aanbodgericht werken. We gaan naast de jongeren staan en geven jongeren de kans op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen.

Wat doen wij?

We zetten ons in voor verschillende doelgroepen in Zeewolde. We richten ons op jongeren van 8 jaar tot circa 23 jaar. We zetten ons in vanaf 8 jaar om zo een goed beeld te krijgen van de jongere doelgroep in Zeewolde. Wat speelt er, wat zijn de hobby’s en interesses van deze doelgroep, en wat leeft er onder deze jongeren. Vanuit hier kunnen we aanbod- en vraaggericht te werk gaan. We helpen deze jongere doelgroep ook in de ontwikkeling naar volgende fases in hun leven. Denk aan bijvoorbeeld de stap naar een middelbare school, nieuwe vrienden maken of verrassende wisselingen in vriendenkringen of thuissituaties.
Vanuit deze situatie gaan wij preventief te werk, we geven jongeren de kans om nieuwe leeftijdsgenoten te ontmoeten voor in de toekomst. Dit kan door middel van ons jongerencentrum of activiteiten in de wijken.

Ook zijn wij te vinden in op basisscholen, wij vinden het belangrijk dat jongeren op vroege leeftijd kennis maken met het jongerenwerk. Zo kan je op de lange termijn een vertrouwensband opbouwen en ze vervolgens weten waar ze terecht kunnen voor hun vragen. Wij als jongerenwerkers kunnen een prominente rol spelen bij het voorkomen van problemen zoals schooluitval, werkloosheid, overlast of uitsluiting.

Vanaf circa 13 jaar behoren de jongeren tot de iets oudere doelgroep Deze doelgroep ondergaat een nieuwe fase in hun leven, ze zijn overgestapt van school, krijgen andere inzichten en komen in een andere leefwereld terecht. Ook wanneer er andere interesses ontstaan kunnen wij de jongeren meenemen in de zoektocht naar hun talenten. Deze talenten gebruiken om perspectief te bieden voor in de toekomst. We zijn er dus voor de jongeren waar het goed mee gaat, maar ook voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor deze doelgroep gaat vaak de extra aandacht nodig in de ontwikkeling naar volwassenheid, een steuntje in de rug nodig of een luisterend oor nodig hebben.

TALENTONTWIKKELING

Een van de speerpunten van het jongerenwerk Zeewolde is het ontwikkelen van haar/zijn talent van de jongere . Jeugd- en jongeren hierin uitdagen, stimuleren en begeleiden. Zo kunnen jongeren ontdekken wat bij hun past in een vorm van bijvoorbeeld een workshop of activiteit. De jongeren kunnen ook zelf een activiteit of idee uitvoeren met ondersteuning van de jongerenwerker. De jongerenwerkers signaleren, stimuleren, activeren en begeleiden de jongeren en brengen zo talent in beweging.
Iedere dag opnieuw stimuleren we jongeren om het beste uit henzelf te halen. We bieden dan ook een podium voor hun talent, soms letterlijk. Bij ons ontdekken jongeren waar ze goed in zijn en dat kan van alles zijn: cultuur, creativiteit, sport, leiderschap of organiseren bijvoorbeeld. Wij helpen hen om ervaring op te doen en hun talent te laten zien. Dit geeft niet alleen hun zelfvertrouwen een boost, maar is ook een voorbeeld voor anderen. Op die manier zetten we ook rolmodellen in tijdens activiteiten, bij voorlichting en als trainees op straat. Rolmodellen staan dicht bij andere jongeren en hebben een positieve invloed op de groep.

Meidenwerk

Ook worden er speciale dagen ingericht voor meiden. Hierin kunnen meiden elkaar ontmoeten, kan er gewerkt worden aan de empowerment en zelfvertrouwen deze doelgroep

Jongerencentrum de Eclips

Wij bieden een ontmoetingsplek voor jongeren in Zeewolde. Hier kunnen jongeren zichzelf zijn, nieuwe leeftijdsgenoten ontmoeten, ontplooien en ontwikkelen. We zijn op verschillende momenten open waarin jongeren vrijblijvend bij ons binnen kunnen wandelen om te chillen of hun vragen/ideeën kunnen delen met de jongerenwerkers.

Activiteiten

Het Jeugd- en jongerenwerk biedt ook verschillende creatieve en sportieve activiteiten aan. We werken hierin zoveel mogelijk samen met andere organistaties in het dorp. Denk aan creatieve activiteiten, leerzame workshops en sportieve evenementen. (straatvoetbaltoernooi, rappen, vlogggen, kookworkshops etc) We vinden de persoonlijke vorming van de jongeren erg belangrijk. We geven hen de kans nieuwe kwaliteiten ontdekken en deze in te zetten. Als jongeren samen aan groepsactiviteiten deelnemen, investeren ze in hun eigen ontwikkeling én in die van anderen. Er worden ook diverse cursussen en workshops georganiseerd door het jongerenwerk. Deze staan in het teken van ontdekken, ontwikkelen en inzetten van eigen veerkracht. Het aanbod is te zien onder ‘ACTIVITEITEN

Begeleiding

Ook kunnen de jongerenwerkers een rol spelen in de begeleiding en ondersteuning van de jongeren. Dit kan vanuit een hulpvraag komen, maar ook vanuit een creatief plan van de jongere. Wij kunnen deze jongeren verder helpen in bepaalde situaties waarin deze geen raad meer weet. Dit kunnen problemen thuis zijn, een ruzie op school, of als de rode draad in het leven kwijt dreigt te raken. Wij kunnen overal in meedenken en een ondersteunende rol spelen. Ook zijn wij er voor huiswerkbegeleiding. Als jongeren hulp nodig hebben met hun huiswerk, willen leren plannen, beter willen presenteren of leren omgaan met stress. Er allemaal factoren die kunnen spelen waarin het jongerenwerk een rol in kan spelen.

Weerbaarheid

Wij vinden de weerbaarheid van jongeren erg belangrijk. Jongeren meer zelfvertrouwen geven en weerbaarder maken door middel van verschillende competenties. Sterk in je schoenen staan, leren omgaan met stress, opkomen voor jezelf, grenzen kunnen aangeven en eigen beslissingen leren maken. Hierin geven wij ook trainingen zoals bijvoorbeeld de training: Rots & Water

Online jongerenwerk

De leefwereld van jongeren speelt zich voor een groot deel online af. Dus ook zijn we volop bezig met activiteiten of voor een gesprek en informatie. We verstrekken jongeren informatie door middel van onze pagina's, maar gaan ook het gesprek met hen aan. We zijn ook te vinden op scholen, op straat, in de wijken en in het jongerencentrum.
Dit delen we graag op onze persoonlijke pagina’s. We zijn bijvoorbeeld te vinden op Instagram, Facebook en TikTok.


Jeugd- en Jongerencentrum de Eclips
Pioniersweg 22
3891EC Zeewolde


Contact
Mobiel Lars:
06-10262302
Mobiel Andries:
06-32452757
Mail jongerenwerk:
[email protected]


Openingstijden


Ma: Gesloten

Di: 16:00 - 21:00 (13+)

Wo: 14:00 - 17:30 (8+)
Do: Gesloten
Vr: 16:00 - 21:00 (13+)