parallax background

Inloop

Een open inloop voor jongeren is een belangrijk element van het jongerenwerk. Hierin kan je jongeren een plek bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. Jongeren kunnen anderen ontmoeten, zichzelf ontplooien en ontwikkelen. Op deze manier kunnen ze laagdrempelig kennis maken met de jongerenwerkers hun vragen stellen aan de jongerenwerkers. We kunnen onze middelen inzetten om de doelgroep te leren kennen. Op deze manier kunnen wij een band opbouwen met de jongeren en vanuit hier kunnen problemen besproken worden of maatschappelijke thema’s aangekaart worden.

Ook zoeken wij jongeren buiten op bij verschillende plekken in de wijken en nodigen wij jongeren uit om bij ons in het jongerencentrum te komen.

De inloop zal ten alle tijden gedraaid worden door in principe 2 professionals en/of stagiaires. Dit om de veiligheid te waarborgen van de doelgroep en de vrijwilligers/stagiaires. De deelnemers hebben sturing nodig in hun gedrag en er moet ten alle tijden zicht zijn. Gewicht, kennis en ervaring zal er voor zorgen dat de inloop een veilige plek is.