parallax background

Jongerenwerk Zeewolde

Jeugd- en jongerenwerk Zeewolde is overal te vinden.

We kennen de leefwereld van jongeren door en door en zijn waar zij zijn: op straat, op school, thuis, in het jongerencentrum , op sportclubs en online. Zo hebben we goed zicht op hun behoeften, obstakels en mogelijkheden. We leggen actief contact, stimuleren jongeren in hun ontwikkeling en moedigen hen aan om hun tijd op een positieve manier vorm te geven. We spreken de taal van de jongeren en van de straat, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. De basis is presentiebenadering, vraaggericht en aanbodgericht werken. We gaan naast de jongeren staan en geven jongeren de kans op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen.